Visitas Ansvarsnämnd - branschens reklamationsnämnd

Publicerad 2 maj 2019
Dela:
Du som är medlem i Visita eller gäst hos en Visitamedlem kan få en tvist prövad av Visitas Ansvarsnämnd, branschens egen reklamationsnämnd.

Om ni inte kan reda ut problemet kan du eller din gäst anmäla tvisten till Visitas Ansvarsnämnd. Det räcker med ett brev eller en e-post där man enkelt, men tydligt förklarar vad som har hänt och vad man önskar att nämnden ska pröva.

Det kostar inte något att få sin fråga prövad av nämnden och varken du eller din gäst behöver vara med på några möten. Däremot är du som är medlem skyldig att rätta dig efter nämndens beslut.

Till nämndens beslut >

Informationsblad om Visitas Ansvarsnämnd, för dig som medlem.

Informationsblad om Visitas Ansvarsnämnd, för gäster hos Visitas medlemmar.

Här kan du läsa om tre exempel på tvister som Ansvarsnämnden har löst:

Kontakta nämndens sekreterare Katarina Alfredsson på telefon 08-762 74 59 eller k.alfredsson@visita.se om du vill veta mer.

 

Ansvarsnämndens ledamöter

Tom Beyer
, ordförande

Agneta Munther, jurist

Michaël Koch, jurist

Jan Kristiansson, branschrepresentant

Eva Dunér, branschrepresentant

Bild på Katarina Alfredsson

Katarina Alfredsson

Branschjurist

Sekreterare i Visitas Ansvarsnämnd, boknings- och avbokningsregler, konkurrensfrågor, serveringstillstånd, personalliggare, kassaregister, musik- och tv-licenser, upphovsrätt, offentlig upphandling

08-762 74 59

katarina.alfredsson@visita.se