Visitas Ansvarsnämnd

Publicerad 11 nov 2016
Dela:
Du som är medlem i Visita kan få en tvist mellan ditt företag och en gäst prövad av Visitas Ansvarsnämnd, branschens egen reklamationsnämnd.

Om du har en missnöjd gäst och om ni inte kan reda ut problemet kan du som medlem eller din gäst anmäla tvisten till Visitas Ansvarsnämnd. Ett brev eller en e-post där man enkelt, men tydligt förklarar vad som hänt och vad man önskar att nämnden ska pröva räcker som anmälan.

Det kostar inte något att få sin fråga prövad av nämnden och varken du eller din gäst behöver vara med på några möten. Däremot är du som är medlem skyldig att rätta dig efter nämndens beslut.

Till nämndens beslut >

Här kan du läsa om tre exempel på tvister som Ansvarsnämnden har löst:

Kontakta nämndens sekreterare Katarina Alfredsson på telefon 08-762 74 59 eller k.alfredsson@visita.se om du vill veta mer.

Ansvarsnämndens ledamöter

Tom Beyer, ordförande
Michaël Koch, jurist
Per Olding, jurist
Jan Kristiansson, branschrepresentant
Marie Pieplow, branschrepresentant