Betalfrågor

Publicerad 3 okt 2017
Dela:
Information relaterad till betalningar och den teknik som krävs för att kunna ta emot och göra betalningar.

Kredit- och bankkort har i stor utsträckning trängt ut kontanterna i besöksnäringen. Korten är i dag den viktigaste betalningsformen. Transaktionsavgifterna har därför blivit en allt mer kännbar del av näringens kostnader. Det ramavtal för kortinlösen som Visita tecknar för medlemsföretagens räkning har dock pressat ner inlösenpriserna. Vi räknar också med att EU:s betaltjänstdirektiv kommer att påverka avgifterna positivt.

Införandet av chip/PIN-teknik, har inte varit helt oproblematisk i besöksnäringen. I miljöer där snabba betalningar är nödvändiga har chip/PIN saktat ner transaktionshastigheten. Visita arbetar därför aktivt för införandet av kontaktlösa kort, och mobila betalningar som ett snabbare alternativ.

Dricksfrågan har också blivit aktuell i och med Skatteverkets ställningstagande, där man lyfter fram dricksen som en beskattningsbar inkomst, inte för företagen men för de medarbetare som får dricksen.