Ekonomi och statistik

Publicerad 13 maj 2019
Dela:
Aktuell statistik med anknytning till besöksnäringens olika branscher.

Visitas drygt 5 000 medlemsföretag driver tillsammans över 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang och övrig besöksnäring. Visitas medlemsföretag står för omkring 75 procent av hotell- och restaurangföretagens totala omsättning. Här samlar vi relevant statistik om besöksnäringen.

Statistikområden

Bild på Thomas Jakobsson

Thomas Jakobsson

Branschekonomiskt ansvarig

Ekonomisk och statistisk analys

08-762 74 25

thomas.jakobsson@visita.se
Bild på Gustav Sörberg

Gustav Sörberg

Branschekonom

Ekonomisk och statistisk analys

08-762 74 41

gustav.sorberg@visita.se