Hotell

Publicerad 7 nov 2018
Dela:
Utvecklingen på hotellmarknaden.

I diagramform redovisas här utvecklingen på den svenska hotellmarknaden totalt, Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och för den nordiska hotellmarknaden.

 Utvecklingen av följande variabler redovisas månadsvis: 

  • Belagda hotellrum
  • ARR (Average Room Rate), kronor (exklusive moms): Intäkt per sålt hotellrum exklusive frukost.
  • Beläggningsgrad, procent: belagda hotellrum/disponibla hotellrum.
  • RevPAR (Revenue per available room), kronor: intäkt per disponibelt hotellrum (ARR x beläggningsgrad).