Mötesindikatorn

Publicerad 11 mar 2019
Dela:
Är du medlem och intresserad av att enkelt jämföra resultatet av din konferensverksamhet med den övriga marknaden helt kostnadsfritt? Delta då i Visitas mötesindikator!

Statistik om den svenska konferensmarknadens utveckling och storlek är mycket bristfällig. Detta är inte bra då konferenser är en viktig del av många av Visitas medlemmars verksamhet. Därför har Visita startat Mötesindikatorn.

Mötesindikatorn är en mätning av ett flertal nyckeltal (se dokument nedan) som genomförs löpande varje månad bland de medlemsföretag som väljer att delta. Efter varje månad analyserar vi utfallet och återrapporterar till de deltagande anläggningarna. Deltagande för Visitas medlemmar är kostnadsfritt. Månadsrapporten summerar deltagarnas sammanlagda utveckling. All individuell data som lämnas behandlas konfidentiellt och kan inte urskiljas i den summerade statistiken.

Vi har många anmälda deltagare men ju fler medlemsföretag som deltar desto bättre blir självklart kvaliteten på statistiken och återrapporten. Driver du konferensverksamhet och har ännu inte anmält ert deltagande, gör det! Anmäl dig här via e-post så skickar vi ett anmälningsformulär och ytterligare instruktioner, alternativt ladda ner, fyll i  och skicka in formuläret nedan till Thomas Jakobsson.

Bild på Thomas Jakobsson

Thomas Jakobsson

Branschekonomiskt ansvarig

Ekonomisk och statistisk analys

08-762 74 25

thomas.jakobsson@visita.se