Hotellåret

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
2015 var ett bra hotellår i Sverige. Tillväxten i efterfrågan var mycket stark, där antalet belagda hotellrum ökade med 6,8 procent. Det betydde att det belades nästan 1,4 miljoner fler hotellrum i Sverige 2015 jämfört med 2014.

Tillväxten i efterfrågan kom för första gången sedan 2011 från samtliga kundkategorier. Den förbättrade konjunkturen gjorde att efterfrågan ökade för första gången på flera år från såväl affärs- som konferensgäster. Då hotellrumskapaciteten sett över hela året var oförändrad drev den kraftiga tillväxten i efterfrågan upp beläggningsgraden. På helåret var beläggningsgraden över 55 procent, vilket med råge är den högsta som uppmätts på den svenska hotellmarknaden sedan Statistiska Centralbyrån började redovisa inkvarteringsstatistik för hotell 1978. Den höga beläggningsgraden i kombination med ökade efterfrågan från affärs- och konferensgäster på hotellen innebar att den genomsnittliga intäkten per belagt rum steg med två procent under året.

Läs mer om utvecklingen på den svenska hotellmarknaden 2015 samt en prognos inför 2016 i rapporten nedan.