Besöksnäringens konjunkturbarometer

Publicerad 28 jun 2019
Dela:
Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Visita sammanställer utifrån detta resultatet för företag verksamma inom besöksnäringen.

Visita redovisar nedan några utvalda indikatorer för utvecklingen bland företag verksamma inom besöksnäringen. Dels redovisas ett sammanvägt mått på utvecklingen för hotell- respektive restaurangnäringen, dessutom sammanställs synen på efterfrågan samt antal anställda inom näringarna.

Mer detaljerad information om konjunkturbarometerns olika variabler och metod återfinns på Konjunkturinstitutets hemsida.

Bild på Gustav Sörberg

Gustav Sörberg

Branschekonom

Ekonomisk och statistisk analys

08-762 74 41

gustav.sorberg@visita.se