Rapport om effekten av sänkt restaurangmoms

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Visita har i rapportformat sammanställt de utvärderingar som publicerats av Konjunjunkturinstitutet, Tillväxtanalys samt Visita beträffande effekterna av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster.

Den första januari 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster i Sverige från 25 procent till 12 procent. Två olika myndigheter har utvärderat momssänkningens effekter på sysselsättningen i restaurangbranschen, Konjunkturinstitutet och Tillväxtanalys. Även Visita har gjort en bedömning av effekten på sysselsättningen. I rapporten nedan sammanställs de slutsatser som dragits i de olika utredningarna.

Rapport om effekten av sänkt moms på restaurangmat och catering