Restaurangindex

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Här presenteras en gång per kvartal omsättningsutvecklingen för den svenska restaurangnäringen.

Rapporten utgår från SCB:s restaurangindex vilken sammanställs på kvartalsbasis, analysen kompletteras sedan med data från bland annat Konjunkturinstitutet samt annan statistik från SCB.