Restaurang

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Här hittar du en aktuell sammanställning över restaurangmarknadens utveckling.

Statistiken presenteras månadsvis och baseras på SCB:s Restaurangindex. Omsättningsutveckling redovisas för restaurangnäringen som helhet samt per segment.