Visitas branschkontoplan HR 2013 för bokföring

Publicerad 14 sep 2018
Dela:
Den senaste versionen av Visitas branschkontoplan för hotell och restauranger, HR 2013 (rev 1) är bland annat uppdaterad med konton och momssatser till följd av sänkning av restaurangmomsen.

Utgångspunkten för HR 2013 är liksom tidigare BAS-boken, vilken följs i allt väsentligt.

Notera att HR 2013 och dess texter löpande kan förändras genom myndigheters och domstolars beslut inom de områden den omfattar och att Visita därför inte kan ta ansvar för ett enskilt företags tillämpning av kontoplanen.

Visita tar gärna emot synpunkter som kan förbättra kontoplanen och göra den ännu mer användbar. E-posta oss på kontoplan@visita.se.

I kontoplansverktyget kan du anpassa vilka konton du är i behov av och exportera till Excel, PDF och CSV format. 

Bild på Tiina Berg

Tiina Berg

Projektledare

Intern IT/telefoni, lokal- och inredningsansvarig, Tjänsteområdesansvarig FM-enheten SNMO

08-762 74 36

tiina.berg@visita.se