Dataskyddsförordningen (GDPR) - nya regler för hantering  av personuppgifter

Publicerad 4 dec 2017
Dela:
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga medlemsstater i EU.

Nya regler för hur ditt företag måste hantera personuppgifter

En ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslag (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor - och det kan bli kostsamt att inte följa dem med de nya sanktionsreglerna.

Det är därför en god ide att så snart som möjligt sätta er in i vad de nya reglerna innebär för ert företag och att ni lägger upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer, rutiner och eventuella investeringar i IT-strukturen.

Filmen berättar mer om vad förordningen innebär. 

Är du medlem i Visita? Då kan du ta del av föredrag om förordningen, checklistor och mallar här. >

Ladda ner handbok

I Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen kan du läsa mer om hur de nya reglerna kan påverka din verksamhet.

Datainspektionen

Datainspektionen kommer att vara tillsynsmyndighet rörande dataskyddsförordningen På Datainspektionens webb hittar du ytterligare information och material om förordningen.