Dataskyddsförordningen (GDPR) - nya regler för hantering  av personuppgifter

Publicerad 20 feb 2018
Dela:
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga medlemsstater i EU.

Nya regler för hur ditt företag måste hantera personuppgifter

En ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslag (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor - och det kan bli kostsamt att inte följa dem med de nya sanktionsreglerna.

Det är därför en god ide att så snart som möjligt sätta er in i vad de nya reglerna innebär för ert företag och att ni lägger upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer, rutiner och eventuella investeringar i IT-strukturen.

Filmen berättar mer om vad förordningen innebär. 

OBS: Nu finns en enkel och mycket användbar guide som underlättar för dig att följa GDPR. Guiden hittar du här: https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2018/enkel-guide-underlattar-for-foretag-att-folja-gdpr/

 

Är du medlem i Visita? Då kan du ta del av föredrag om GDPR, checklistor och mallar här. >

Ladda ner handbok

I Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen kan du läsa mer om hur de nya reglerna kan påverka din verksamhet.

Datainspektionen

Datainspektionen, som byter namn till Integritetsmyndigheten, kommer att vara tillsynsmyndighet rörande GDPR. Det är på Integritetsmyndighetens (Datainspektionens) webb som du i första hand hittar information om GDPR. Visita kommer på denna sida att länka till information och verktyg samt ta fram visst stödmaterial som kan vara särskilt relevant för våra medlemmar.