Offentlig konkurrens

Publicerad 13 apr 2016
Dela:
Kommunen driver ibland verksamhet som konkurrerar med den verksamhet du som medlem driver. I konkurrenslagen (2008:579) finns regler om vad som gäller när stat, kommun och landsting driver verksamheter som konkurrerar med privata företag.

Syftet med reglerna är att göra förutsättningarna mer lika för offentliga och privata näringsverksamheter. En stor skillnad är att offentliga verksamheter inte kan gå i konkurs. Reglerna innebär att en offentlig näringsverksamhet i vissa fall kan förbjudas.

 

Konkurrensverket har tagit fram en vägledning för både privata och offentliga näringsverksamheter där du kan se vad som gäller http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/vagledning-konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/

 

Här kan du läsa mer om vad Konkurrensverket skriver om offentlig konkurrens

http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/