Vid tvist med en gäst

Publicerad 16 maj 2019
Dela:
Om du hamnar i tvist med en gäst behöver du informera om alternativ tvistlösning

Om ditt företag inte godtar en reklamation/ett krav från en gäst (med gäst menas här bara konsumenter och inte företag) måste företaget informera gästen om att tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Informationen måste lämnas skriftligt, på papper eller via e-post, och innehålla ARN:s webbadress och postadress.

Du måste också meddela om företaget tänker medverka i att lösa tvisten hos ARN. Oavsett om företaget väljer att medverka eller inte kommer ARN pröva tvisten.

Lämnar företaget inte informationen kan Konsumentombudsmannen (KO) ålägga företaget att lämna relevant information, med eventuellt vite som påföljd.

Företag som ägnar sig åt e-handel och är verksamma inom EU måste ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats. Detta för att hjälpa konsumenter att komma i kontakt med ett godkänt tvistlösningsorgan om en tvist skulle uppstå vid gränsöverskridande e-handel.

Den nya lagen hindrar inte företag från att även informera missnöjda gäster om möjligheten att vända sig till Visitas Ansvarsnämnd - branschens egen reklamationsnämnd. Om du som medlem vill få en tvist prövad vänder du dig till Visitas Ansvarsnämnd eftersom den nya lagen bara gäller när konsumenten vill reklamera.

Här hittar du vad som gäller i tvist med konsument på ARN:s webbplats eller http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Tvist-med-konsument

Läs mer på Visitas Ansvarsnämnd eller kontakta nämndens sekreterare Katarina Alfredsson, nedan.

Bild på Katarina Alfredsson

Katarina Alfredsson

Branschjurist

Sekreterare i Visitas Ansvarsnämnd, boknings- och avbokningsregler, konkurrensfrågor, serveringstillstånd, personalliggare, kassaregister, musik- och tv-licenser, upphovsrätt, offentlig upphandling

08-762 74 59

katarina.alfredsson@visita.se