Visita - för en ansvarstagande besöksnäring

Publicerad 11 dec 2018
Dela:
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Därmed kommer ansvaret och förtroendet att representera medlemsföretagens intressen och att verka för deras förutsättningar att utvecklas på bästa sätt.

Hållbarhet är en grundförutsättning för att besöksnäringens alla företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga när behovet av miljövänliga företag, ansvarstagande arbetsplatser och hållbara produkter och tjänster ökar stadigt. 

Visita har ett aktivt hållbarhetsarbete som alltid syftar till att stärka den svenska besöksnäringens möjligheter att utvecklas på bästa sätt.

Här kan du läsa vårt hållbarhetsstrategidokument

I menyn finns verktyg och tips för ditt hållbarhetsarbete och mer information om hur Visita arbetar med frågorna.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg.

Håll dig uppdaterad på vad som händer inom hållbarhetsområdet och mycket annat med Visitas nyhetsbrevPrenumerera här.

Bild på Caroline Strindmar

Caroline Strindmar

Hållbarhetsstrateg.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor.

08-762 74 21

caroline.strindmar@visita.se