Hållbarhet – med kunskap gör vi skillnad

Publicerad 22 maj 2017
Dela:
Begreppet ”Hållbar utveckling” slog igenom i samband med Brundtlandsrapporten 1987 och definierades då som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Dessvärre är vi nog många som känner att det snarare går åt fel håll och att vi egentligen skulle vilja göra något åt det. Men hur börjar vi?

Utbilda personalen i hållbarhet

Hållbar utveckling förutsätter en övergripande förståelse hos alla på företaget. Med en principiell förståelse av hållbarhet hos alla medarbetare får vi individer som agerar hållbart med motivation och insikt och också kan hantera de nya situationer som dyker upp. Erbjud utbildningar i hållbarhetskunskap och se till att hållbarhet är en del av introduktionsutbildningen för nyanställda.

Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet

  1. Se till att alla medarbetare tar del av dessa artiklar och läs Visitas bok Spela Roll- vägen till en hållbar svensk besöksnäring.
  2. Börja prenumerera på några hållbarhetsnyhetsbrev och -magasin för att få idéer.
  3. Hitta de medarbetare som redan är engagerade och ge dem en roll i arbetet.
  4. Ta hjälp av era leverantörers kunskap och redskap – de kanske redan har kommit en bit på vägen mot en mer hållbar verksamhet.

Så går du vidare med hållbarhetsarbetet

  • Erbjud en grundutbildning i hållbarhet, till exempel via e-learning, inför den gemensamma utbildningen för att ge alla en baskunskap.
  • Planera för ett halvdagsseminarium med alla, inled med ett engagerande föredrag och fortsätt med gruppdiskussioner kring initiativ du kan genomföra. Använd denna sidas tips och förslag som inspiration.
  • För in hållbarhet på agendan vid avdelningsmöten, gärna med olika tema över tid.
  • Delegera hållbarhetsansvaret till alla ledare, men dra också nytta av andra engagerade medarbetare kanske samlade i en hållbarhetsgrupp.

Lyft hållbarhetsarbetet i introduktionsutbildningen, för nyanställda och i presentation som du kanske skickar med vid en nyanställning.

Här hittar du praktiska exempel på hur andra i besöksnäringen jobbat framgångsrikt med hållbarhet. >