Hållbar avfallshantering och återvinning

Publicerad 8 jun 2018
Dela:
Få områden är så lönsamma som återvinning. Ett skäl är att många företag betalar historiska schabloner för sophämtning vilka inte omräknats till dagens verklighet med hög grad av återvinning, så här finns ofta en direkt besparing.

Tänk på att minimera förpackning redan vid inköp och underlätta för både besökare och medarbetare att sortera rätt. Ett av de främsta skälen till att bygga in en höggradig återvinning är att kostnaden med största sannolikhet kommer att skjuta i höjden i takt med samhällets strävan att minimera den osorterade sopan. Avfall är helt enkelt resurser på fel ställe.

Tänk efter före!

Redan innan du köper in en råvara eller en produkt fattar du ett viktigt val (medvetet eller inte). Valet står mellan att välja en produkt som kommer ge dig problem den dag den tjänat ut eller om den kanske istället rentav kan bli en intäkt. Genom att undvika blandmaterial som är svåra att källsortera och genom att ställa krav på minimalt med förpackningsmaterial minskar man kostnader och miljöbelastning både direkt och för framtiden.

Så skapar du en hållbar avfallshantering

  1. Inköp i bulk och storförpackning är att föredra. De mest uppenbara exemplen som tvåldispensers istället för styckförpackad tvål och schampo i hotellvärlden eller fatöl istället för öl på engångsglas i restaurangvärlden.
  2. Se till att dina återvinningsplatser är lättillgängliga och inbjudande, såväl för gäster och besökare som bakom kulisserna.
  3. Informera och engagera dina besökare och gäster i återvinningen.
  4. Ange ett tydligt mål för källsorteringen gällande antal fraktioner i källsorteringen mellan 6 och 20+.
  5. Redogör för återvinningen, kvantitet och var det tar vägen, för medarbetare och gäster.
  6. Kompostera mera. Först och främst trädgårdsavfall, men också matavfall när du blir en van kompostör (kaffesumpen använder du direkt som jordförbättring för växter som vill ha lite sur jord).
  7. Säkra att farligt avfall, elektronik, batterier och mediciner tas om han säkert.
Bild på Caroline Strindmar

Caroline Strindmar

Hållbarhetsstrateg.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor.

08-762 74 21

caroline.strindmar@visita.se