Nya direktiv avseende plastprodukter

Publicerad 21 feb 2019
Dela:
Som ett led i EU:s strategi för plast har ett nytt direktiv upprättats; The Single Use Plastics (SUP) Directive.

Följande produkter kommer att förbjudas inom EU:

-    Plastbestick (knivar, gafflar skedar och ätpinnar)
-    Plasttallrikar (inklusive de tallrikar av papper som på något sätt också innehåller plast)
-    Plastsugrör
-    Alla take away-lådor gjorda av expanderad polystyren (exempelvis frigolit).
-    Dryckesbehållare och muggar gjorda av expanderad polystyren.
-    Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast (inte vanligt förekommande i Sverige).
-    Tops med plastpinne.

Följande produkter kommer inte att förbjudas men omfattas av minskningskrav:

-    Lådor för livsmedel av plast, till exempel take away-lådor, som används för att innehålla mat som ska konsumeras direkt eller inom kort och inte kräver ytterligare tillagning såsom kokning eller uppvärmning.
-    Plastmuggar för dryck, inklusive lock eller liknande.

Det har också satts upp ett bindande mål att minst 25 % av PET-flaskor ska återvinnas från år 2025, vilket beräknas i genomsnitt per medlemsstat. År 2030 ska alla plastflaskor innehålla minst 30 % återvunnen plastråvara. Utöver dessa mål finns också mål gällande våtservetter och cigarettfimpar. 

Mer information om direktivet kan du hitta här> 

Vad händer nu?

Under våren kommer direktivet att hanteras av EU:s interna institutioner och förväntas komma med ännu tydligare riktlinjer därefter. När direktivet klubbats igenom slutgiltigt har varje medlemsland 2 år på sig att omsätta bestämmelserna i en nationell kontext, t.ex. sätta upp minskningsmål för den svenska marknaden. 

Men arbetet pågår redan nu med att utreda vilka åtgärder som Sverige ska vidta och bland annat publicerades nyligen en utredning på uppdrag av Regeringen som ger förslag på en hållbar plastanvändning. Till utredningen>

Visita följer utvecklingen nära då vi upplever att våra medlemmar är starkt engagerade i frågan om plastanvändning. 

Känner du till de nya reglerna om plastkassar? Läs mer här>