Motverka trafficking nu!

Publicerad 24 aug 2016
Dela:
Hur känner vi igen tecken på trafficking? Och vad kan jag som jobbar inom hotell göra?

Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag av regeringen att förnya och utveckla samarbetet med bland annat hotell- och restaurangbranschen. Syftet är ökad möjlighet att identifiera barn som exploateras för olika ändamål.

Länsstyrelsen har därför i samarbete med Polisens prostitutionsgrupp i Stockholm tagit fram en utbildningsfilm för hotellpersonal i syfte att öka möjligheten att identifiera eventuella offer för människohandel och exploatering.

Klicka på filmen nedan.