Svenska Nöjesparksföreningen

Publicerad 29 aug 2018
Dela:
Svenska Nöjesparksföreningen samlar åtta parker: Astrid Lindgrens värld, Parken Zoo, Kolmården, Furuvik, Liseberg, Gröna Lund, Gustavsvik och Skara Sommarland.

Vi har en gemensam organisation framförallt för att vi har gemensamma utmaningar och frågeställningar att ta itu med.

Några av dessa tas upp i vår skrift "En bransch att glädjas över". Läs gärna den. Vill du ha ett tryckt exemplar, hör av dig till s.nordstrom@visita.se alternativt 08 - 762 74 29, så skickar vi broschyren per post.

Här kan du också läsa mer om nöjesparksföreningen Sveriges nöjesparker - motorer i destinationsutvecklingen.

Nöjesparksföreningen bildades den 19 mars 2009 för att gemensamt driva frågor inom nöjesparksbranschen och stärka och främja nöjesparkernas intressen.

Medlemskap i Svenska Nöjesparksföreningen kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på en fast geografisk plats inom näringen nöjes- eller upplevelsepartner och som är anslutet, i någon form, till Visita, samt uppfyller de krav som ställs i Visitas etiska program.

Nya medlemmar i föreningen antas på årsmötet. Intresseanmälan skickas till Sara Nordström på Visita.

Bild på Clara Nilsson

Clara Nilsson

Kommunikationsansvarig Visita Västra

Medlemsaktiviteter och lokal opinionsbildning.

031-62 94 65

clara.nilsson@visita.se