Om Visita

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Förtroendevalda, styrelse och nämnder

Visitas förtroendevalda.

Regionverksamhet

Visitas regionala styrelser.

Medarbetare

Visitas ledningsgrupp och medarbetare.

Mer om Visita och frågor vi driver

Regelförenklingar, rapporter, remisser.

Press

Pressmeddelanden, nyheter och presskontakt.

Besöksliv

Besöksliv är Visitas medlemstidning som utkommer med 7 nummer per år.

Hotellklassificering

En Europagemensam hotellklassificering.

Jobba hos oss

Här hittar du lediga tjänster och kort om att jobba på Visita.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss.

Partner och samarbeten

Visita samarbetar med en rad olika organisationer, nationellt och internationellt.