Styrelse

Publicerad 14 aug 2018
Visitas styrelse väljs av Visitas föreningsstämma som normalt hålls sista måndagen i april varje år. Styrelsen är Visitas högsta beslutande organ mellan stämmorna och beslutar bland annat om föreningens verksamhetsplan och budget.

Ordförande och ledamöter väljs två år i taget. Visitas regionföreningar är automatiskt representerade i styrelsen.

Här hittar du också nämnder och förtroendevalda (kräver inloggning).

Visitas styrelse

Maud Olofsson, ordförande
Visita
maud.olofsson@visita.se

Thomas Sjöstrand, 1:e vice ordförande
Liseberg AB
thomas.sjostrand@liseberg.se 

Elisabeth Haglund, 2:e vice ordförande
Hotel Tylösand
elisabeth.haglund@tylosand.se 

Eva Dunér, ordförande Visita Västra
Mc Donald's
eva.duner@me.com

Linda Frohm, ordförande Visita Norrland
Hotell Valhall
linda@hotellvalhall.com

Johan Larson, ordförande Visita Mellersta
Ånnaboda Fritidscenter/Tolvmannabacken
johan@annaboda.com

Per Lydmar, ordförande Visita Stockholm
Overlook Hospitality Management AB
lydmar@lydmar.com

Nina Christensson, ordförande Visita Södra
SMAK Malmö Konsthall
ninachristensson1@gmail.com

Göran Andersson, ledamot
Thanda AB
goran@thanda.se

Thomas Ringsby Petersson, ledamot, ordförande SCR
SCR Svensk Camping
tomas.ringsby@ringsby.se

Mikael Santoft, ledamot, ordförande SLAO
SLAO
mikael@santoft.se 

Azita Shariati, ledamot
Sodexo
azita.shariati@sodexo.com

Richard Svartvik, ledamot
Nordic Choice Hotels
richard.svartvik@choice.se 

Peter Jangbratt, ledamot
Scandic Hotels
peter.jangbratt@scandichotels.se

Anna Lallerstedt, ledamot
Eriks Restaurang Saltsjö AB
anna.lallerstedt@eriks.se

PG Nilsson, ledamot
Svenska Brasserier
pg@svenskabrasserier.se

Dennis Johansson, ledamot
Nobis AB
dennis@nobis.se

 

Visitas Ansvarsnämnd

Visitas Ansvarsnämnd  är näringens egen reklamationsnämnd. 

Tom Beyer, ordförande

Agneta Munther, jurist

Michael Koch, jurist

Jan Kristiansson, näringsrepresentant

Eva Dunér, ledamot

Katarina Alfredsson, branschjurist Visita, föredragande

Visitas beredningsutskott

Elisabeth Haglund, ledamot

Thomas Sjöstrand, ledamot

Antje Dedering, förhandlingschef Visita

Björn Arnek, branschekonom Visita

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

Göran Andersson

Susanne Andersson

Thomas Sjöstrand

Peter Thomelius

Visitas Klassificeringsnämnd

Susanne Andersson, ordförande

Patrik Hanberger

Michael Carlsson, SCR

Helene Beer, STF

Representanter i UHR - besöksnäringens utbildningsråd

Göran Andersson

Thommy Backner

Anna Lallerstedt

Per Lydmar

Katarina Magnusson

PG Nilsson

Linda Frohm

Peter Thomelius

Visitas valnämnd

Christer Johansson, ordförande

Sunniva Fallan Röd

Monika Malmén

Maria Paulsson Rickle

Sandra Berntsson Siwersson

Susanne Andersson

Ola Johansson

Mats Persson

Clemens Wantschura, sekreterare