Styrelse

Publicerad 23 maj 2019
Visitas styrelse väljs av Visitas föreningsstämma som normalt hålls i månadsskiftet april-maj varje år. Styrelsen är Visitas högsta beslutande organ mellan stämmorna och beslutar bland annat om föreningens verksamhetsplan och budget.

Ordförande och ledamöter väljs två år i taget. Visitas regionföreningar är automatiskt representerade i styrelsen.

Här hittar du också nämnder och förtroendevalda (kräver inloggning).

Visitas styrelse

Maud Olofsson, ordförande
Visita
maud.olofsson@visita.se

Thomas Sjöstrand, 1:e vice ordförande
Liseberg AB
thomas.sjostrand@liseberg.se 

Elisabeth Haglund, 2:e vice ordförande
Hotel Tylösand
elisabeth.haglund@tylosand.se 

Eva Dunér, ordförande Visita Västra
Mc Donald's
eva.duner@me.com

Linda Frohm, ordförande Visita Norrland
Hotell Valhall
linda@hotellvalhall.com

Johan Larson, ordförande Visita Mellersta
Hovfjället
johan.larson@visitamellersta.se

Per Lydmar, ordförande Visita Stockholm
Overlook Hospitality Management AB
lydmar@lydmar.com

Nina Christensson, ordförande Visita Södra
SMAK Malmö Konsthall
ninachristensson1@gmail.com

Göran Andersson, ledamot
Thanda AB
goran@thanda.se

Thomas Ringsby Petersson, ledamot, ordförande SCR
SCR Svensk Camping
tomas.ringsby@ringsby.se

Mikael Santoft, ledamot, ordförande SLAO
SLAO
mikael@santoft.se 

Richard Svartvik, ledamot
Nordic Choice Hotels
richard.svartvik@choice.se 

Peter Jangbratt, ledamot
Scandic Hotels
peter.jangbratt@scandichotels.com

Anna Lallerstedt, ledamot
Eriks Restaurang Saltsjö AB
anna.lallerstedt@eriks.se

PG Nilsson, ledamot
Svenska Brasserier
pg@svenskabrasserier.se

Dennis Johansson, ledamot
Nobis AB
dennis@nobis.se

Jonas Siljhammar, VD
Visita
jonas.siljhammar@visita.se

 

Visitas Ansvarsnämnd

Visitas Ansvarsnämnd  är näringens egen reklamationsnämnd. 

Tom Beyer, ordförande, tom.beyer@promi.se

Agneta Munther, jurist, agneta.mun@gmail.com

Michaël Koch, jurist, michael.koch.iphone@gmail.com

Jan Kristiansson, näringsrepresentant, jan@kristiansson.com

Eva Dunér, ledamot, eva.duner@me.com

Katarina Alfredsson, branschjurist Visita, föredragande, k.alfredsson@visita.se

Visitas beredningsutskott

Elisabeth Haglund, ledamot, elisabeth.haglund@tylosand.se

Thomas Sjöstrand, ledamot, thomas.sjostrand@liseberg.se

Eva Dunér, ledamot, eva.duner@me.com

Jonas Siljhammar, VD, jonas.siljhammar@visita.se

Antje Dedering, förhandlingschef Visita, a.dedering@visita.se

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

Göran Andersson, goran@thanda.se

Thomas Sjöstrand, thomas.sjostrand@liseberg.se

Elisabeth Haglundelisabeth.haglund@tylosand.se 

Peter Thomelius, p.thomelius@visita.se

Jonas Siljhammar, adungerad, jonas.siljhammar@visita.se

Svensk klassificerings styrelse

Susanne Andersson, ordförande, susanne.pripp@hotellett.com

Patrik Hanberger, patrik.hanberger@choice.se

 Andreas Häggqvist, Flottsbro, Andreas.Haggqvist@flottsbro.se

Helene Beer, STF, helene.beer@stfturist.se

Representanter i UHR - besöksnäringens utbildningsråd

Göran Andersson, goran@thanda.se

Thommy Backner, tb@topeja.se

Anna Lallerstedt, anna.lallerstedt@eriks.se

Per Lydmar, lydmar@lydmar.com

Katarina Magnusson, katarina@tages.se

PG Nilsson, pg@svenskabrasserier.se

Linda Frohm, linda@hotellvalhall.com

Peter Thomelius, p.thomelius@visita.se

Visitas valnämnd

Christer Johansson, ordförande, christer.johansson@parklane.se

Sunniva Fallan Röd, sunnivafallanrod@gmail.com

Monika Malmén, monika.malmen@stureplansgruppen.se

Maria Paulsson Rickle, maria.paulsson@grandlundia.se

Sandra Berntsson Siwersson, sandra@fjallis.se

Susanne Andersson, susanne.pripp@hotellett.com

Ola Johansson, ola.johansson@scandichotels.com

Mats Persson, mats.persson@rosella.se

Clemens Wantschura, sekreterare, c.wantschura@visita.se