Styrelse

Publicerad 6 feb 2018
Visitas styrelse väljs av Visitas föreningsstämma som normalt hålls sista måndagen i april varje år. Styrelsen är Visitas högsta beslutande organ mellan stämmorna och beslutar bland annat om föreningens verksamhetsplan och budget. Ordförande och ledamöter väljs två år i taget. Visitas regionföreningar är automatiskt representerade i styrelsen.

Maud Olofsson, ordförande
Visita
maud.olofsson@visita.se

Jonas Siljhammar, vd
Visita
j.siljhammar@visita.se

Thomas Sjöstrand, vice ordförande
Liseberg AB
thomas.sjostrand@liseberg.se 

Göran Andersson, ledamot
Thanda AB
goran@thanda.se

Susanne Andersson, ledamot
Best Western Hotell Ett Körfältets Centrum
susanne.pripp@hotellett.com

Tommy Backner, ledamot
Topeja Holding AB
tb@topeja.se

Nina Christensson, ledamot, ordförande Visita Södra
SMAK Malmö Konsthall
nina.smak@telia.com

Eva Dunér, ledamot
Mc Donald's
eva.duner@me.com

Malin Franck, ledamot, vice ordförande Visita Västra
Svenska Mässan Koncernen
malin.franck@gothiatowers.se

Linda Frohm, ledamot, ordförande Visita Norrland
Hotell Valhall
linda@hotellvalhall.com

Johan Larson, ledamot, ordförande Visita Mellersta
Ånnaboda Fritidscenter/Tolvmannabacken
johan@annaboda.com

Per Lydmar, ledamot, ordförande Visita Stockholm
Overlook Hospitality Management AB
lydmar@lydmar.com

Pontus Mannestig, ledamot
Långholmen Hotell
pontus@langholmen.com

Thomas Ringsby Petersson, ledamot, ordförande SCR
SCR Svensk Camping
tomas.ringsby@ringsby.se

Mikael Santoft, ledamot, ordförande SLAO
SLAO
mikael@santoft.se 

Azita Shariati, ledamot
Sodexo
azita.shariati@sodexo.com

Richard Svartvik, ledamot
Nordic Choice Hotels
richard.svartvik@choice.se 

Dennis Johansson, suppleant
Nobis AB
dennis@nobis.se

Joakim Carlsson, suppleant
Nordic Fast Food AB
joakim.carlsson@sibylla.se

Mia Spendrup, suppleant
Loka Brunn
mia.spendrup@lokabrunn.se

Förteckning över alla förtroendevalda i Visita >. (Kräver inloggning.)