Etiska regler & stadgar

Publicerad 23 nov 2015
Dela:
Visita har omfattande etiska regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar om en livskraftig affärsmiljö. Ledorden är ärlighet och omtanke – gentemot dig som gäst/kund, anställd eller leverantör.

Genom de etiska reglerna har medlemsföretagen i Visita förbundit sig att arbeta för god etik och affärsmoral. Visitamärket är branschens bevis för god affärsetik. Det företag som avviker från regelverket riskerar att uteslutas ur Visita. 

Läs mer om Visitas Etiska regler och om Ansvarsnämnden - unika garantier för att god branschpraxis och tillämplig lag följs.