Kampanj "Dubbelstöten"

Publicerad 23 jan 2018
Dela:
Dubbelstöten. Det kallade vi hotet om fördubblad moms på restaurangmat och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga. Glädjande nog har Visita fått gehör för att behålla den lägre momsen på restaurangmat. Däremot är regeringens besked tydligt - de höjer successivt arbetsgivaravgiften för unga.

Visitas beräkningar visar att en höjd arbetsgivaravgift för unga innebär ökade kostnader på 1,5 miljarder för besöksnäringen. Räknar man med en genomsnittlig månadslön på 20 000 kr betyder det att mer än 5 000 helårsarbeten hotas. Här kan du ladda hem våra beräkningar som visar hur många jobb som hotas i varje län.

Den svenska besöksnäringen sysselsätter mer än 50 000 ungdomar i åldern 15-26 år, en siffra som ökat med över 10 000 sedan arbetsgivaravgiften för ungdomar sänktes 2007.

2014 skapades 5 000 nya heltidstjänster inom besöksnäringen. Många utrikesfödda och många unga får sitt första jobb inom restaurang, hotell, skidanläggningar, campingplatser och så vidare. Många av jobben är relativt enkla. De jobben fungerar därför som en entrébiljett in på arbetsmarknaden.

Regeringen vill höja arbetsgivaravgiften för unga. Men företagen inom besöksnäringen har låga marginaler. Höjda personalkostnader tvingar många företag att säga upp personal och dra ner på nyanställningar.