Frågor vi driver

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige – exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals jobb, tillväxt och attraktiva regioner och möjliggör ett levande Sverige. Kort och gott – besöksnäringen är en viktig del av svensk tillväxt och bör bli betraktad som en svensk basnäring.

För att besöksnäringens potential att skapa fler jobb, öka integrationen och tillväxten i hela landet krävs en samsyn kring behoven och förutsättningarna. I den samlade besöksnäringens strategi som lanserades 2010 anges näringens inriktning på de kommande årens arbete.

I jämförelse med andra basnäringar är det dock tydligt att Sverige saknar en sammanhållen politik för svensk besöksnäring. En politik som tar hänsyn till besöksnäringens avgörande roll som jobb- och integrationsmotor samt att näringen domineras av små och medelstora företag.

Här kan du läsa de frågor Visita prioriterar för att besöksnäringen fullt ut ska kunna utvecklas och öka i betydelse för jobb och tillväxt i hela landet.

  1. Säkerställ kompetensförsörjningen långsiktigt >
  2. Sänk skatten på att anställa och att arbeta >
  3. Skapa förutsättningar för lönsamt företagande >
  4. Minska regelbördan och förenkla regeltillämpningen >
  5. Öka och anpassa finansieringen >
  6. Fungerande infrastruktur över hela landet >
  7. Satsa på forskning och innovation >
  8. Enhetlig moms på likvärdiga varor och tjänster >
  9. Satsa målmedvetet på evenemang >
  10. Öka anslagen för internationell marknadsföring >


Visitas Näringspolitiska program som PDF >  

Bild på Jonas Siljhammar

Jonas Siljhammar

Vd

Leder verksamheten och företräder Visita.

08- 762 74 01

jonas.siljhammar@visita.se