Arbetsgivaravgift för unga

Publicerad 21 dec 2015
Dela:
Höjd arbetsgivaravgift slår hårt mot besöksnäringen i hela landet

Den svenska besöksnäringen sysselsätter mer än 50 000 ungdomar 15-26 år, en siffra som ökat med över 10 000 sedan arbetsgivaravgiften för ungdomar sänktes 2007 (t.o.m. 2013).

Vad är arbetsgivaravgifter?
Företagen betalar arbetsgivaravgifter för sina anställda, avgifterna beräknas som andel av den anställdes bruttolön. Den största delen är lagstadgad men för företag som är anslutna till ett kollektivavtal tillkommer ytterligare några procent i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner, den delen varierar beroende på vilket avtal man tillhör. Avtalen sluts mellan parterna på arbetsmarknaden, alltså mellan arbetsgivarnas förbund och arbetstagarnas organisationer.

Två tredjedelar av den lagstadgade delen av arbetsgivaravgiften går till att finansiera olika delar av välfärdssystemet kopplade till arbetsmarknaden, varav inbetalningar till ålderspensionen, sjukförsäkrings- och föräldraförsäkringssystemet står för merparten av avgiften. En tredjedel av arbetsgivaravgiften, den så kalladeallmänna löneavgiften, motsvaras dock inte av någon motprestation och är därför i praktiken en skatt snarare än en avgift.

Historik
Arbetsgivaravgifterna infördes i Sverige 1960 i kölvattnet av ATP-införandet och utgjorde från början några procent av arbetstagarens bruttolön. De stora höjningarna genomfördes i mitten av 1970-talet då delar av inkomstskatten omvandlades till arbetsgivaravgifter, sannolikt som ett led i de allmänna kraftiga skattetryckshöjningar som genomfördes under detta decennium.

Från mitten av 1990-talet har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna varit relativt oförändrade kring 32 procent. De avtalade avgifterna, vilket bland annat inkluderar avtalsförsäkringar och avtalspensioner, har dock ökat varje år. År 2004 nåddes en topp då de totala avgifterna var 50 procent för tjänstemännen.

 

Bild på Björn Arnek

Björn Arnek

Avdelningschef för Branschekonomi

Ekonomisk och statistisk analys.

08-762 74 15

b.arnek@visita.se