Enad politik kring hållbar turism och växande besöksnäring

Publicerad 19 dec 2017
Dela:
Utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” SOU 2017:95 lämnades över till regeringen 4 december 2017.

Utredningen tar ett samlat grepp om viktiga frågor som berör vår näring på nationell, regional och lokal nivå. Utredningen har i stor utsträckning tagit hänsyn till Visitas synpunkter och förslag. Därför är vi från näringens sida i huvudsak nöjda med resultatet. Om regeringen tar till sig utredningens förslag och genomför dem kommer tillväxten i besöksnäringen att öka och därmed skapa fler jobb i hela landet, säger Visitas vd Eva Östling.

Utredningen har lämnat 50 konkreta förslag och pekat ut nio strategiska områden som man anser bör ligga till grund för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. De strategiska områdena är:

  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning
  • Utveckling, innovation och forskning
  • Tillgänglighet
  • Naturturism
  • Kulturturism
  • Måltidsturism
  • Evenemang och stora möten
  • Företagens villkor

Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får i uppdrag att ta fram strategin och sedan koordinera genomförandet under en period på 5-8 år.

Utredningens förslag kommer inom kort att skickas ut på remiss och remissrundan avslutas under april 2018. Läs mer på regeringen.se