Framtida kompetensförsörjning

Publicerad 23 maj 2016
Dela:
EU-projektet ”Det framtida innovativa värdskapet” är ett projekt som drivits i Skåne. Syftet är att identifiera framtida kompetensförsörjning och kompetensbehov samt nya yrkesroller för besöksnäringens aktörer och Skånes kommunala turismorganisationer.

Förstudien har genomförts för att:

1. Skapa bättre förståelse och identifiera insatser för att stärka kommunernas arbete med det framtida värdskapet.

2. Identifiera hur digitaliseringen förändrar besöksnäringen.

Resultatet från förstudien ska skapa förflyttning av kompetens och ansvar från det offentliga till privata aktörer inom besöksnäringen. Likaså uppmuntra fortsatta insatser för att bättre matcha besöksnäringens kompetensbehov genom kompetenshöjande insatser, ökad dialog och inspel till yrkesutbildningar genom kompetenssamverkan i Skåne.

Två kartläggningar har genomförts och du hittar rapporterna här: Framtidens värdskap slutrapport_Oxford Research_20160407.pdfBesöksnäringens framtida kompetensbehov maj 2016.pdf

Projektet genomfördes i samverkan mellan Tourism in Skåne, Visita, Kommunförbundet Skåne samt Region Skånes näringslivsavdelning.