Hotelstars Union Hotellklassificering

Publicerad 16 apr 2019
Dela:
En Europagemensam hotellklassificering.

EU har under flera år uttryckt önskemål om en samordnad hotellklassificering bland medlemsländerna. 2009 bildades Hotelstars Union av de europeiska ländernas branschorganisationer för att påbörja harmoniseringen. I Sverige svarar Visita för hotellklassificeringen. Själva inspektionsverksamheten utförs av Svensk Klassificering AB, ett helägt dotterbolag till Visita. De svenska inspektörerna utför även klassificeringar av hotellen på Åland.

För närvarande deltar 17 länder i den gemensamma klassificeringen Hotelstars Union: Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Belgien, Danmark, Grekland, Liechtenstein och Slovenien.

Hotellen bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla från en upp till fem stjärnor. Hotell som erhåller extra många poäng inom respektive stjärnklass, kan använda sig av beteckningen Superior.

Visitas klassificeringsnämnd svarar för beslut om dispenser och vid behov, tolkningar av kriterier. Ordförande i nämnden är Patrik Hanberger, VD Clarion Hotel Örebro. 

Se klassificeringens aktuella kriterier här: Kriterier.pdf >

Alla stjärnklassificerade hotell hittar du på Hotelstars Unions hemsida, Hotelstars.eu >

Avgift för klassificering baseras på antal rum enligt nedan:
Upp till 10 rum - 2 210kr
10 - 24 rum - 221 kr/rum
25 rum och uppåt - 4 751 kr + 21 kr/rum
Maxavgift - 15 251 kr

Hotellskylt

Om du vill veta mer om klassificeringen och klassificera ditt hotell, kontakta Eva Nordqvist eller övriga på avdelningen. Mer information finns också i vår broschyr.