Kalender

Publicerad 3 dec 2015
Dela:

21

feb

Gästen i fokus 1
Det är du som levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumär...

Ort:

Göteborg

1

mar

Köksekonomi
En långsiktigt planerad och kontrollerad ekonomi hjälper till att säkra framtiden för din restaurang

Ort:

Örebro

6

mar

Revenue management för hotellchefer
Revenue Management innebär att sälja rätt rum, till rätt gäst/kund, till rätt pris vid rätt tillfälle.

Ort:

Stockholm

7

mar

Ekonomi för icke ekonomer
Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialog...

Ort:

Stockholm

14

mar

Arbetsrätt
Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är fö...

Ort:

Stockholm

20

mar

Arbetsmiljö
Det är inte bara i samhället i stort utan även inom hotell- och restaurangbranschen som man diskuterar arbetsmiljöfrågor. (Endast för Visitas medlemsf...

Ort:

Stockholm

20

mar

27

mar

Dagligt Ledarskap i drift
Efter kursen har du stärkt din förmåga att på ett effektivt sätt leda grupper och du har fått ett ökat självförtroende i din nya roll som chef.

Ort:

Göteborg

9

apr

Arbetsrätt
Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. (Endast för ...

Ort:

Malmö

19

apr

Revenue management Restaurang
Deltagarna kommer att lära sig hur restaurangen kan prognostisera hög eller låg efterfrågan (över året, månaden, veckan och dygnet) och vilka strategi...

Ort:

Stockholm

23

apr

Visitadagen och stämma

Ort:

Stockholm

27

apr

Brandskyddsansvarig hotell
Efter genomförd utbildning ska du ha fått förståelse och insikt i det du behöver veta för att verka som brandskyddsansvarig på hotell. Du ska kunna ta...

Ort:

Stockholm

7

maj

Dagligt Ledarskap i drift
Efter kursen har du stärkt din förmåga att på ett effektivt sätt leda grupper och du har fått ett ökat självförtroende i din nya roll som chef.

Ort:

Stockholm

15

maj

Gästen i fokus 1
Det är du som levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumär...

Ort:

Stockholm

16

maj

Revenue management festvåning och konferens
Med hjälp av teorierna från Revenue Management utvecklas nu ett nytt synsätt inom konferens och festvåning där man kan ta kontroll över efterfrågan oc...

Ort:

Stockholm

22

maj

Arbetsrätt
Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är fö...

Ort:

Stockholm

12

jun

1

jul

Visita i Almedalen
Visita är på plats och deltar under Almedalsveckan. Håll utkik efter mer information och program.

Ort:

Gotland

18

sep

Visitas förtroenderåd
För förtroendevalda

Ort:

Göteborg

9

okt

11

dec

Styrelsemöte på Visita

Ort:

Stockholm