Kort om vår historia

Publicerad 13 nov 2015
Dela:
Varifrån kommer namnet Visita? Hur länge har vi funnits? Här hittar du några av våra viktigaste milstolpar.

1600-talet fanns det skrån för vinskänkar, i Stockholm. De handlade inte bara med vin, utan drev också en sorts restaurangverksamhet.

1894 bildades kommittén Sveriges Restauratörförening på Berns i Stockholm.

1902 grundades Göteborgs Restauratörförening. Göteborgsföreningen gjorde mycket på det regionala planet och inspirerade restaurangägare i andra landsändar:

Förhållandet mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer i Sverige hade i början av 1900-talet hårdnat och stora politiska motsättningar rådde i landet. 1907 hade Sveriges Restauratörförening sin första allvarliga konflikt. Då insåg arbetsgivarsidan att det inte räckte med regionala föreningar utan de behövde gå samman och bilda en central organisation - Sveriges Centrala Hotell- och Restaurantförening.

1916 grundades tidskriften Restauratören. Tidskriften bytte namn till Besöksliv i samband med namnbytet från SHR till Visita 2012.

1920 bildades en särskild organisation, Sveriges Restaurantförening (senare Arbetsgivareföreningen för Hotell och Restauranter) där kollektivavtal slöts.

Fram till 1948 hade man bara haft hotell- och restauranger med utskänkningstillstånd, men när tillstånd blev allt svårare att få och det dök upp regelrätta restauranger utan alkoholservering, beslöts att även de skulle få bli medlemmar.

Efter kriget fokuserade man också på utbildningsfrågor och startade en omfattande restaurangskola på Hasselbacken i Stockholm. Denna hade stor betydelse för professionaliseringen inom branschen.

1955 lättade det då motboken vid Systembolaget försvann, liksom starkölsförbudet och de kraftigaste alkoholregleringarna för restaurangerna togs bort. Efter att folk länge bara ätit för att få sina supar kom nu åter maten i centrum och snart fick vi en ny kvalitetsuppgång med Tore Wretman i spetsen.

Den största lobbyfrågan från starten och fram till 1960-talet var alkoholfrågan. Snart fick restauranger bara servera tre glas sprit per gäst och endast om gästen åt en komplett måltid. Spritpoliser smög omkring och spionerade på personal, krögare och kunder.

1950- och 60-talen innebar ökade levnadsstandarder och utjämning mellan samhällsklasserna och större grupper kunde äta ute på restauranger.

1994 fick föreningen ett nytt namn: Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR – samtidigt som en omorganisation genomfördes. 1999 slog man ihop sig med en mindre ”konkurrerande” organisation, Svenska Restauratörsförbundet.

I april 2012 bytte SHR namn till Visita, eftersom organisationen nu också bestod av fler aktörer inom besöksnäringen: campingar, nöjesparker, skidanläggningar med flera.

En viktig fråga har varit att hålla restaurangmomsen på en mer rimlig nivå. Nu senast under valåret 2014, via en omfattande kampanj kallad Dubbelstöten, där såväl restaurangmoms som arbetsgivaravgifterna för unga stod i fokus.