En politik för fler viktiga jobb!

Publicerad 14 sep 2018
Dela:
Besöksnäringen är en viktig del av lösningen på vår tids största politiska utmaningar – integrationen och den tudelade arbetsmarknaden. För många är besöksnäringen vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Och utvecklingen, tillväxten och jobben vi skapar kommer hela landet till del. Från fjällstationen i Abisko via bardisken i Stockholms innerstad till campingen i Skåne.

Visitas prioriterade budskap och förslag

 

Ge fler chansen till jobb

 • Sänk skatterna på att ha anställda
 • Bevara visstidsanställningar
 • Inför etableringsjobben (eller motsvarande åtgärder)
 • Reformera Arbetsförmedlingen och släpp in fler aktörer på marknaden

Vi behöver kompetens

 • Utbildningar ska ha hög kvalitet, vara relevanta för näringen och den grundläggande högskolebehörigheten ska finnas med i yrkesprogrammen från början
 • Inför ett skatteavdrag för kompetensinvesteringar
 • Gör det enklare för människor från andra länder att komma hit och arbeta

Färre och enklare regler

 • Inför modellen Tillväxt och tillsyn (”Rättviksmodellen”) i alla kommuner
 • Återuppta det systematiska arbetet med regelförenklingar
 • Avskaffa uppenbart förlegade regler som danstillstånd, certifierade kassaregister och personalliggare

 

Lämna momsen i fred

 • Momssatserna ska ligga kvar på nuvarande nivåer för att undvika ännu högre trösklar in på arbetsmarknaden

 

Läs mer om Visitas viktigaste frågor på www.viktigajobb.nu