Frågor vi driver

Publicerad 5 sep 2019
Dela:
Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring och utvecklingen, tillväxten och jobben som skapas kommer hela landet till del. Från fjällstationen i Abisko via bardisken i Stockholms innerstad till campingen i Skåne.

Besöksnäringen är också en viktig del av lösningen på vår tids största politiska utmaningar – integrationen och den tudelade arbetsmarknaden. För många är besöksnäringen vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning.

Visitas prioriterade budskap och förslag

 • Ge fler chansen till jobb, bland annat genom att sänka skatten på att ha anställda och att bevara visstidsanställningar
 • Säkerställ den långsiktiga kompetensförsörjningen
 • Färre och enklare regler
 • Bevara momssatserna på nuvarande nivåer

Ge fler chansen till jobb

 • Sänk skatterna på att ha anställda
 • Bevara visstidsanställningar
 • Inför etableringsjobben (eller motsvarande åtgärder)
 • Reformera Arbetsförmedlingen och släpp in fler aktörer på marknaden

Vi behöver kompetens

 • Utbildningar ska ha hög kvalitet, vara relevanta för näringen och den grundläggande högskolebehörigheten ska finnas med i yrkesprogrammen från början
 • Inför ett skatteavdrag för kompetensinvesteringar
 • Gör det enklare för människor från andra länder att komma hit och arbeta

Färre och enklare regler

 • Inför modellen Tillväxt och tillsyn (”Rättviksmodellen”) i alla kommuner
 • Återuppta det systematiska arbetet med regelförenklingar
 • Avskaffa uppenbart förlegade regler som danstillstånd, certifierade kassaregister och personalliggare

 

Lämna momsen i fred

 • Momssatserna ska ligga kvar på nuvarande nivåer för att undvika ännu högre trösklar in på arbetsmarknaden

 

Läs mer om Visitas viktigaste frågor på www.viktigajobb.nu

Läs mer om Visitas politiska arbete och förslag på viktigajobb.nu

Bild på Jonas Siljhammar

Jonas Siljhammar

Vd

Leder verksamheten och företräder Visita.

08- 762 74 01

jonas.siljhammar@visita.se