Partner och samarbeten

Publicerad 14 nov 2016
Dela:
Visita samarbetar med en rad olika organisationer, såväl nationellt som internationellt.

Nationella samarbeten

Svensk Turism AB
Svensk Turism AB företräder den samlade besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer med Visita som en av majoritetsägarna. Svensk Turism AB är delägare i det statliga bolaget VisitSweden AB och är huvudman för besöksnäringens nationella strategi 2020. 

VisitSweden
VisitSwedens uppdrag är att marknadsföra svenska destinationer och attraktioner till den internationella marknaden. Organisationen ägs till 50 % av staten via Näringsdepartementet och till 50% av besöksnäringen via Svensk Turism AB. 

Besöksnäringens Forskings- och UtvecklingsFond/BFUF
BFUF är besöksnäringens egna verktyg för forskning och innovation. Visita och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) har gemensamt grundat BFUF och finansierar varje år fonden med ungefär 8 miljoner kronor som går till kunskapsutveckling inom besöksnäringen. 

SCR - Svensk Camping
SCR är branschorganisationen för Sveriges campingplatser och har som syfte att utveckla campingplatser i Sverige. SCR samarbetar med bransch- och turistorganisationer i övriga Skandinavien och Europa. SCR är medlemmar i Svensk Turism och Visita. 

SLAO
SLAO är Sverige bransch- och intresseorganisation för landets liftanläggningar samt övriga aktörer som Friluftsfrämjandet, Skidförbundet m fl. De arbetar för att samordna Sveriges skidanläggningar. SLAO är medlem i Visita. 

VisitaAkademin
VisitaAkademin är Sveriges ledande utbildningsprogram inom svensk turism och besöksnäring och är ett samarbete mellan Visita, SCR och SLAO. Här samlar vi alla kvalitetssäkrade utbildningar på ett ställe, skapar nätverk och optimerar kostnader. 

UHR
UHR är hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkes- och utbildningsråd. Rådet är ett samarbete mellan fyra samverkande parter; Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell och Restaurangfacket HRF. Syftet är att höja branschutbildningarnas status och kvalitet. 

Brandskyddsföreningen
En ideell och allmännyttig förening som arbetar med skadepreventivt arbete genom forskning och datainsamling. Brandskyddsföreningen samarbetar med relevanta aktörer både nationellt och internationellt. 

Nordiska samarbeten

Visita har systerorganisationer i samtliga nordiska länder. Alla är bransch- och arbetsgivar organisationer för besöksnäringen i respektive land. 

HORESTA – Danmark 

NHO Reiseliv – Norge 

Mara – Finland 

Samtök Ferdasjonustunnar – Island 

 

Internationella samarbeten

Hotrec
Hotrec är Europas paraplyorganisation för de europeiska ländernas besöksnäringsorganisationer där Visita är den svenska representanten. Hotrec driver viktiga frågor för besöksnäringen gentemot kommissionen och EU-parlamentet. 

UNWTO
FN:s organ för internationell, hållbar och ansvarsfull turismutveckling. Visita har undertecknat UNWTO:s Global Code of Ethics for tourism och samarbetar med UNWTO för en hållbar, global besöksnäring.