Flygskatt skulle hämma den svenska besöksnäringen och turistexporten

Publicerad 4 dec 2015
Dela:
Regeringen har idag gett direktiv till en utredning om flygskatt.

Eva Östling, VD Visita, kommenterar:

-  En flygskatt till Sverige gör det dyrare för utländska turister att resa till Sverige. Sverige ligger geografiskt långt upp i Europa men konkurrerar om samma turister som alla andra länder. Vi måste vara konkurrensmässiga. Att lägga en flygskatt på resor inom Sverige hämmar besöksnäringen utanför storstäderna.

-  Utländska besökare blir allt viktigare för svensk export. Besöksnäringen är en av Sveriges största tjänstexportnäringar. Exportvärdet av svensk turism är ca 97 miljarder kronor – detta kan jämföras med järn- och stålindustrins 50 miljarder.

-  Danmark och Holland har tagit bort testat flygskatt men tagit bort den då de samhällsekonomiska effekterna var negativa. 

-  Svensk besöksnäring genererar jobb och tillväxt i hela landet. Det måste bli lättare och billigare för turister att komma till Sverige. En flygskatt är helt fel väg att gå.