Fler nyheter om besöksnäringen

  • Film om karriärval inom besöksnäringen - Världens Jobb! 28 januari En snabb inblick i vad besöksnäringen erbjuder.
  • Nu drar snabbspåret för kockar igång! 10 december Snabbspåret innebär att nyanlända som har kunskaper och erfarenhet som kock erbjuds att validera sina yrkeskunskaper på sitt modersmål, till att börja med engelska och arabiska. Det är Visita, Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Arbetsförmedlingen som gemensamt har skapat detta snabbspår för kockar.
  • Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden 11 oktober Visita har hjälpt ett medlemsföretag att överklaga ett förbud från kommunen att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningskraven i livsmedelslagen.
  • Drickshantering - nya signaler från Skatteverket 25 september Skatteverket har publicerat en text om drickshantering som innehåller en del nyheter: Dricks via kort behöver till exempel inte lyftas ur kassan direkt.
  • Visitas kostnadsfria Resegaranti 28 augusti Alla hotell, vandrarhem eller stuguthyrare som marknadsför och/eller levererar paketarrangemang där logi ingår, måste enligt resegarantilagen anmäla detta till Kammarkollegiet, som utifrån anmälan kräver en säkerhet/bankgaranti.
  • Tvist – nu gäller nya regler 11 mars Vid årsskiftet trädde en ny lag om alternativ tvistlösning i förhållanden med konsument i kraft. Lagen innehåller ett antal nya regler som gäller från och med den 1 januari 2016 och som är viktiga för dig att känna till.
  • M:s förslag om höjd moms på mat är dåligt 27 september "Jag är så trött på att man laborera med skattesatserna i vår näring. Arbetsgivaravgifterna går ner och upp. Mest upp. Nu föreslår Moderaterna höjd moms på mat.", Eva Östling kommenterar Moderaternas budgetförslag
  • Policy för ursprungsinformation 7 september Den 7:e juni 2016 tog Visitas styrelse beslut om att anta en frivillig policy för ursprungsinformation på restaurang. Policyn gäller kött, fisk, skaldjur och blötdjur.
  • Klara besked om dricksen 18 januari Skatteverket förtydligar vad som gäller i frågan om dricks via kort. Dricks är en skattepliktig inkomst för medarbetare och normalt inte för företaget. Läs sammanfattning och kommentarer om drickshanteringen.
  • Hållbarhet – steg för steg 12 juni Begreppet ”Hållbar utveckling” slog igenom i samband med Brundtlandsrapporten 1987 och definierades då som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Dessvärre är vi nog många som känner att det snarare går åt fel håll och att vi egentligen skulle vilja göra något åt det. Men hur börjar vi?