Fler nyheter om besöksnäringen

  • Visitas arbete för att förebygga och stoppa sexuella trakasserier 20 juni Visita arbetar aktivt för att anställda inom besöksnäringen ska ha en god arbetsmiljö. Alla våra medlemmar har förbundit sig att följa Visitas etiska regler och självklart är alla typer av trakasserier oacceptabla.
  • Hållbarhet – steg för steg 12 juni Begreppet ”Hållbar utveckling” slog igenom i samband med Brundtlandsrapporten 1987 och definierades då som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Dessvärre är vi nog många som känner att det snarare går åt fel håll och att vi egentligen skulle vilja göra något åt det. Men hur börjar vi?
  • Policy för ursprungsinformation 7 september Den 7:e juni 2016 tog Visitas styrelse beslut om att anta en frivillig policy för ursprungsinformation på restaurang. Policyn gäller kött, fisk, skaldjur och blötdjur.
  • Tvist – nu gäller nya regler 11 mars Vid årsskiftet trädde en ny lag om alternativ tvistlösning i förhållanden med konsument i kraft. Lagen innehåller ett antal nya regler som gäller från och med den 1 januari 2016 och som är viktiga för dig att känna till.
  • Film om karriärval inom besöksnäringen - Världens Jobb! 28 januari En snabb inblick i vad besöksnäringen erbjuder.
  • Nu drar snabbspåret för kockar igång! 10 december Snabbspåret innebär att nyanlända som har kunskaper och erfarenhet som kock erbjuds att validera sina yrkeskunskaper på sitt modersmål, till att börja med engelska och arabiska. Det är Visita, Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Arbetsförmedlingen som gemensamt har skapat detta snabbspår för kockar.
  • Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden 11 oktober Visita har hjälpt ett medlemsföretag att överklaga ett förbud från kommunen att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningskraven i livsmedelslagen.