Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden

Publicerad 11 okt 2015
Dela:
Visita har hjälpt ett medlemsföretag att överklaga ett förbud från kommunen att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningskraven i livsmedelslagen.

Efter flera år av mycket stark omsättningstillväxt i restaurangbranschen har tillväxten nu börjat bromsa in. Tillväxten de två senaste kvartalen har varit den lägsta sedan momsen på restaurangmat sänktes den första januari 2012. 

Att tillväxten har avtagit har inte kommit som någon direkt överraskning. Sedan slutet på förra året har restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan succesivt dämpats. Dessutom har prisökningstakten på restaurangtjänster växlat upp under året. Det beror bland annat på att inköpspriserna på livsmedel har gått upp. Det kan också vara så att en del av restaurangföretagen har tagit ut kommande kostnadshöjningar till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga i förskott och höjt priserna. Den högre prisökningstakten har bidragit till att dämpa efterfrågetillväxten på restaurangtjänster och lett till att omsättningstillväxten varit lägre det sista halvåret. Den snabba tillväxten under flera års tid kan också ha lett till en viss mättnad vad gäller efterfrågan på restaurangtjänster.

Ladda ner rapporten

Se inslag från SVT