Tvist – nu gäller nya regler

Publicerad 11 mar 2016
Dela:
Vid årsskiftet trädde en ny lag om alternativ tvistlösning i förhållanden med konsument i kraft. Lagen innehåller ett antal nya regler som gäller från och med den 1 januari 2016 och som är viktiga för dig att känna till.

Om ditt företag inte godtar en reklamation/ett krav från en gäst (med gäst menas här bara konsumenter och inte företag) måste företaget informera gästen om att tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Informationen måste lämnas skriftligt, på papper eller via e-post, och innehålla ARN:s webbadress och postadress.

Du måste också meddela om företaget tänker medverka i att lösa tvisten hos ARN. Oavsett om företaget väljer att medverka eller inte kommer ARN pröva tvisten.

Lämnar företaget inte informationen kan Konsumentombudsmannen (KO) ålägga företaget att lämna relevant information, med eventuellt vite som påföljd.

Företag som ägnar sig åt e-handel och är verksamma inom EU måste ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats. Detta för att hjälpa konsumenter att komma i kontakt med ett godkänt tvistlösningsorgan om en tvist skulle uppstå vid gränsöverskridande e-handel.

Den nya lagen hindrar inte företag från att även informera missnöjda gäster om möjligheten att vända sig till Visitas Ansvarsnämnd - branschens egen reklamationsnämnd. Om du som medlem vill få en tvist prövad vänder du dig till Visitas Ansvarsnämnd eftersom den nya lagen bara gäller när konsumenten vill reklamera.

Läs mer om vad som gäller i tvist med konsument på http://www.arn.se/om-arn/aktuellt/vilka-ar-nyheterna-efter-den-1-januari-2016/" ARN:s webbplats eller http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Tvist-med-konsument

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV">EU-kommissionens onlineplattform.

Läs mer på Visitas Ansvarsnämnd eller kontakta nämndens sekreterare Katarina Alfredsson på telefon 08-762 74 59 eller k.alfredsson@visita.se