Alla pilar pekar uppåt i hotellnäringen

Publicerad 28 jul 2016
Dela:
Igår onsdag presenterade Konjunkturinstitutet konjunkturbarometern för 2:a kvartalet 2016. För den svenska hotellmarknaden redovisades historiskt positiva siffror för i stort sett samtliga indikatorer.

- Hotellföretagens syn på lönsamheten har aldrig varit så positiv sedan Konjunkturinstitutet började redovisas uppgifter för hotellnäringen år 2003. Skillnaden i andelen hotellföretag som bedömer att lönsamheten är bra jämfört med andelen hotellföretag som bedömer att lönsamheten är dålig är större än någonsin, säger Björn Arnek branschekonom på Visita.

Den positiva synen på lönsamheten sammanfaller med hotellföretagens positiva planer på anställningar. Aldrig har skillnaden mellan andelen hotellföretag som planerar att anställa under de närmaste tre månaderna och andelen som kommer att minska sin personal varit större.

- Även bedömningen av efterfrågan de närmaste sex månaderna är historiskt positiv, säger Björn Arnek branschekonom på Visita.

- Besöksnäringen, där hotellnäringen ingår, har en stor potential att skapa jobb och tillväxt även utanför storstäderna. För att besöksnäringen ska växa utanför städerna krävs satsningar på säkra tåg-, flyg och bussförbindelser som gör resandet möjligt, säger Eva Östling vd Visita.

- Turister som spenderar pengar i Sverige genererar jobb och skatteintäkter. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 96,5 miljarder kronor under 2014 och var därmed högre än till exempel summan av den svenska och järn- och stålexporten (50,1 mdkr) och personbilsexporten (33,8 mdkr), säger Eva Östling vd Visita.