Ansvarsfulla krav från Kommunal

Publicerad 1 apr 2016
Dela:
Den 31 mars växlade Visita och Kommunal avtalsyrkanden. Visita välkomnar att Kommunal säger att de vill respektera märket.

– Avtalet mellan industrifacken och industriarbetsgivarna som slöts under gårdagen blev högt och dyrt. Kommunals avtalskrav på 2,8 procents löneökningar i förhandlingarna med Visita ligger ännu högre. Men Kommunal säger att de ska följa industrins nivå och jag har gott hopp om att vi ska komma till en snar överenskommelse med dem, säger Visitas vd Eva Östling.

Högt märke
Redan innan avtalsrörelsen har Visitas medlemmar en lönekostnadsökning på 3,5 procent då arbetsgivaravgiften för unga dubbleras. Visita tycker att märket på 2,2 procent är högt inte minst eftersom marginalerna i besöksnäringen är små jämfört med industrin.

– I besöksnäringen ligger medianmarginalen för företagen på bara två procent, vilket är väldigt lågt. Det gör att våra medlemmar är oerhört känsliga för kostnadsökningar, säger Eva Östling.

Värna den svenska modellen
Visita värnar den svenska modellen. Det är viktigt att ta ansvar för de förändringar som sker på arbetsmarknaden och det är parterna som ska ta ansvaret.

– För att den svenska modellen ska fungera måste avtalen som parterna sluter hålla sig inom märket. Det bör även fackförbundens yrkanden göra. Kommunal har sagt sig vilja hålla sig inom märket medan HRF:s avtalskrav på 3,3 procent ligger långt över.

Belöna erfarenhet och kompetens
– Sedan år 2000 har ingångslönerna ökat med 39 procent mer än snittlönerna. Visita vill i årets avtalsrörelse öppna för större möjligheter till individuella löneförhandlingar, för att kunna belöna erfarenhet och kompetens, avslutar Eva Östling.