"Att införa gränskontroller skapar en helt oacceptabel situation"

Publicerad 30 dec 2015
Dela:
Att människor kan pendla fram och tillbaka helt avgörande för den globala mobilitet som krävs.

Eva Östling skriver på SVD Debatt. 

 

Öresundsbron har genererat ökat resande, turism och shopping i Sverige. Utländska besökare genererar idag skatteintäkter i miljardklassen till svenska staten.

..

Besöksnäringen i Sverige och forskning, såsom den som sker på ESS och MAX IV, är beroende av varandra. Utan besöksnäringen skulle forskningsmöten inte kunna genomföras samtidigt som forskning bidrar med viktiga möten och intäkter till besöksnäringen. Sammantaget bidrar denna kombination med viktiga intäkter för att bibehålla och möjliggöra att det välstånd vi har faktiskt kan växa.

..

För att lyckas är vi helt beroende av att finnas i en öppen region där människor kan pendla fram och tillbaka och där Copenhagen Airport är helt avgörande för den globala mobilitet som krävs. 

..

Enbart i Skåne spenderade den utländska gästen nästan 1,9 miljarder kronor. Att underlätta kommunikation och resor är en förutsättning för att besöksnäringen ska fungera och kunna utvecklas. Att reducera mobiliteten på det sätt som nuvarande lagförslag från de svenska och danska regeringarna angående gränskontroller kommer att innebära är kontraproduktivt och skapar en helt oacceptabel situation som delar en växande arbetsmarknad, vår arbetsmarknad, mitt itu. Vi menar också att det inte är rätt att lägga ansvaret för gränskontrollerna på privata företag. I en rättsstat måste det ansvaret skötas av myndighetspersoner.