Avtalsrörelsen - så funkar den

Publicerad 1 apr 2016
Dela:
När Visita förhandlar fram kollektivavtal finns vissa givna förutsättningar. Här är några korta punkter.

Visitas kollektivavtal
Vi har flera avtal. De största är:

 

 • Gröna riksavtalet med HRF. Avtalet går ut den 30 april 2016.
  Avtalet omfattar bland annat kockar, serveringspersonal, köksbiträden, städ, diskare och liknande.
 • Tjänstemannaavtalet med Unionen. Avtalet går ut 31 maj 2016.
  Avtalet omfattar tjänstemän, till exempel hovmästare, husfruar, arbetsledande och administrativa befattningar som ekonomer, HR-personal och liknande.
 • Avtalet med Kommunal, går ut 31 augusti 2016.
  Avtalet omfattar måltidsupphandlade verksamheter, det vill säga privata företag som lägger anbud på till exempel skolmatsalar, sjukhusrestauranger, tillagningskök och så vidare.

 

Det största avtalet är Gröna riksavtalet som är vägledande för branschen och som ligger först ut i förhandlingarna.

Förhandlingsdelegation
Inför varje avtalsrörelse sätts ett antal förhandlingsdagar. Vid dessa dagar samlas Visitas stora förhandlingsdelegation, som består av Visitas styrelse. Delar av delegationen, den så kallade lilla förhandlingsdelegationen, tillsammans med ett antal sakkunniga tjänstemän från Visita träffar HRF:s lilla delegation ett flertal gånger.

Under förhandlingsdagarna träffar lilla delegationen och de sakkunniga dels HRF i omgångar, dels Visitas stora delegation i omgångar. Syftet med att ha stora delegationen på plats är att snabbt kunna förankra och hitta lösningar när förhandlingarna kräver ställningstagande i förhandlingsfrågor.

Under förhandlingsperioden genomför Visita ett antal riktade medlemsenkäter baserat på olika yrkanden. På så sätt kan vi fatta välgrundade beslut och få ett avtal som är välförankrat.

Förhandlingsdatum Gröna riksavtalet
De datum som är inbokade för stora förhandlingsdelegationerna är:

 • 4-5 april
 • 19-20 april
 • 26-27 april
 • 28 april (reservdag)

Innan och mellan dessa datum träffar lilla delegationen och/eller sakkunniga från Visita de olika fackförbunden för att gå igenom de olika förhandlingskraven.

Den svenska modellen
Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna samarbetar och kommer överens inom ramen för olika branschavtal. Det parterna kommer överens om regleras i kollektivavtal mellan de anställdas och arbetsgivarens organisationer. Det är grunden för det vi kallar den svenska modellen. I Visitas fall är Visita arbetsgivarens part, medan bland andra HRF, Unionen och Kommunal är arbetstagarnas parter.

Genom kollektivavtalen är det parterna som tar ansvaret för villkoren på arbetsmarknaden. Politikerna lagstiftar om grundläggande regler, men parterna formar villkoren för olika sektorer, branscher och grupper. Det är en lösning som Visita värnar och har stor respekt för.