Beslut att förbjuda paritetsklausuler ska omprövas i högsta instans

Publicerad 26 sep 2018
Dela:
Patent- och marknadsdomstolen (PMD) meddelade i juli i dom ett åläggande vid vite mot Booking.com att stryka den klausul i avtal med hotellen som förbjuder hotellen att erbjuda lägre pris eller bättre villkor i sina egna onlinekanaler än på Booking.com.

Förbudet som skulle träda i kraft den 20 oktober i år har, som Visita tidigare meddelat, överklagats av Booking.

Domstolen har nu beviljat Booking prövningstillstånd vilket innebär att beslutet i PMD kommer att omprövas i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Domstolen har beslutat om inhibition av åläggandet i avvaktan på överprövning vilket innebär att Booking kan fortsätta tillämpa de av Visita ifrågasatta paritetsklausulerna till dess frågan prövats i PMÖD.