Besöksnäringens betydelse på svensk arbetsmarknad – ny rapport från Visita

Publicerad 12 jul 2016
Dela:
Idag presenterar Visita en rapport om besöksnäringens roll på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten visar att hotell- och restaurangbranschen vuxit betydligt mer än förväntat efter år 2007. Sammantaget har en bransch som i början av perioden utgjorde knappt tre procent av den svenska arbetsmarknaden stått för nästan 20 procent av de jobb som har skapats. Orsaken är politiska reformer som skapat förutsättningar för en god utveckling.

– Vi ser ett tydligt samband med de reformer som gjordes under alliansregeringens tid och den utveckling som skett i hotell- och restaurangbranschen, säger Visitas vd Eva Östling.

Det är den sänkta momsen på restaurangmat och sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga som gör att hotell- och restaurangbranschen utvecklas betydligt bättre än förväntat. 52 000 nya jobb har skapats hos hotellen och restaurangerna sedan år 2007, vilket motsvarar en femtedel av alla nya jobb i Sverige.

– Våra medlemmar är den jobbmotor som Sverige behöver för att kunna lösa stora delar av ungdomsarbetslösheten och klara integrationen, fortsätter Eva Östling.

Snabb utveckling jämfört med Europa
Även ur ett europeiskt perspektiv står utvecklingen i Sverige ut. Bara Rumänien och Slovakien har haft en procentuellt sett större utveckling än Sverige, men dessa länder har utgått från en ännu lägre nivå än den svenska. Och jämfört med övriga Norden ligger den svenska utvecklingen i topp.

– För att kunna fortsätta denna goda utveckling krävs en förståelse från dem som fattar de politiska besluten. Den förståelsen har vi saknat på senare tid, säger Eva Östling.

Politiska beslut oroar
Den 1 juni i år höjdes arbetsgivaravgiften för unga till samma nivå som för alla andra. Det innebär att avgiften nu är dubblerad.

– I en bransch med mycket små marginaler är det här ett hårt slag, som på sikt kan påverka våra medlemmars möjligheter att anställa. Vi ser signalerna redan nu och många medlemmar kontaktar mig och är oroade för framtiden, berättar Eva Östling.'

Det har också kommit ett antal förslag som skulle drabba besöksnäringen, om de genomförs.

– Flygskatt, sjukskatt, höjd alkoholskatt och slopat representationsavdrag är alla möjliga reformer som visar att regeringen saknar förståelse för besöksnäringens verklighet och för vilka som är de riktiga jobbskaparna i Sverige, avslutar Eva Östling.

Läs hela rapporten.