Bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden

Publicerad 20 okt 2017
Dela:
Visita arbetar aktivt för att anställda inom besöksnäringen ska ha en god arbetsmiljö och självklart är alla typer av trakasserier på arbetsplatsen oacceptabla.


Sexuella trakasserier är inte ett specifikt problem för besöksnäringen, utan förekommer tyvärr på många ställen i samhället. Som arbetsgivare i besöksnäringen ska vi ta vår del av ansvaret och erbjuda en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Detta är bärande delar i Visitas etiska regler som alla medlemmar förbundit sig till. 

Visita har ett antal åtgärder och verktyg som vi rekommenderar att du som medlem tar del av:

- Webbutbildningen Schystvardag.nu är en webbutbildning för besöksnäringen. Den handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Prevent, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Kommunal. Förutom denna webbutbildning lyfts frågor kring arbetsmiljö i flera av Visitas övriga utbildningar.

- I Arbetsgivarguiden på Visitas hemsida finns en checklista för hur du som arbetsgivare ska agera om du får information att någon personal har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.