Flygskatten inget lyft för Sverige

Publicerad 30 nov 2016
Dela:
Att regeringen vill ha en flygskatt går tvärtemot vad den har lovat om en sammanhållen politik för besöksnäringen. En nationell flygskatt i den form som utredaren föreslår är ett hårt slag mot besöksnäringen och skulle bara marginellt, om ens alls, minska utsläppen. Visita menar att det istället är bättre att utveckla tekniken så att flyget kan använda mer icke-fossila bränslen.

– Vi har länge efterlyst en sammanhållen strategi för besöksnäringen och att regeringen tillsatte en sådan utredning för någon månad sedan var välkommet. Men att regeringen nu verkar framhärda införandet av en flygskatt visar att den inte ser helheten, fortsätter Eva Östling.

Flygskatt ineffektivt
Flera andra länder har redan testat flygskatt, men valt att ta bort den då det har visat sig vara skadligt för samhällsekonomin utan att minska utsläppen. I Nederländerna minskade antalet passagerare till Schiphol med 1,4 miljoner per år – men resandet minskade inte. Det flyttade istället till närliggande länder som till exempel Belgien.

– Med en svensk flygskatt kommer trafiken gå till framför allt Köpenhamn istället. Det innebär att Malmö Airport kommer att drabbas hårt.

Norrland särskilt drabbat
I somras införde Norge en så kallad flygstolsavgift, ungefär liknande den biljettskatt som regeringens utredare nu föreslår. Redan nu, efter bara några månader, har flera flyglinjer lagt ner, liksom minst en flygplats.

– För att resa till eller från Norrland finns ofta inga eller mycket få alternativ till flyget, på grund av de stora avstånden och att nattågen nu läggs ner. Om flyglinjer läggs ner på grund av flygskatten är det framför allt människorna i norra Sverige som drabbas.

Utredarens förslag innebär att flygskatten tas ut med olika skattenivåer, beroende på avstånd. Nivåerna är 80, 280 och 430 kronor.

– Även om Visita framför allt vill att människor ska resa till och inom Sverige kan vi ju konstatera att den norrländska barnfamiljen får sin utlandsresa fördyrad med tusentals kronor, medan den skånska får samma pris som tidigare, eftersom den reser från Köpenhamn.

Grönt bränsle och ny teknik viktigare
– Besöksnäringen tar utsläppen från flyget på största allvar, men en flygskatt måste beslutas på internationell nivå. Klimatet och luften vi andas har inga gränser.

Enligt Svenskt flyg är minskningen i utsläpp efter införandet av en svensk flygskatt mindre än vad svensk vägtrafik släpper ut på 48 timmar.

– Det är bråttom att flyget ställer om till icke-fossila bränslen och arbetar hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs till exempel mer grönt bränsle och fler långlinjer till Sverige, men det behövs också forskning och utveckling för att få fram ny teknik.

– Besöksnäringen i Sverige är beroende av människor som kommer till oss med flyg. Och den svenska välfärden är beroende av besöksnäringen. Att införa en flygskatt nu är att slå undan benen på en viktig svensk basnäring som skapar jobb och bidrar till integrationen.