Angående Brandskyddsföreningens pressmeddelande

Publicerad 25 jun 2017
Dela:
Certifieringen Brandskyddat Hotell har tillkommit genom ett samarbete mellan Visita och Brandskyddsföreningen, på Visitas initiativ. Certifieringen och dess varumärke ägs av Visita och Brandskyddsföreningen gemensamt och normen som ligger till grund för certifieringen har tagits fram gemensamt.

Förändringar i normen beslutas av en partsammansatt certifieringsnämnd. Från Visitas sida ser vi det som olyckligt att Brandskyddsföreningen ensidigt publicerat ett pressmeddelande som kan tolkas som att endast certifierade hotell, som genomgått certifiering Brandskyddat Hotell/Väl Brandskyddat Hotell, uppfyller dagens brandskyddskrav. Av förklarliga skäl har flera icke certifierade hotell upprörts av detta eftersom man på dessa arbetar aktivt med förebyggande brandskyddsarbete oaktat om någon certifiering genomförts, eller inte.

De certifieringar som till dags dato genomförts inom ramen för certifieringen Brandskyddat Hotell, har i huvudsak gällt vissa kedjehotell. Brandskyddsföreningens certifieringsresurser har helt inriktats på sådana hotell och man har alltså inte haft tid/möjlighet att certifiera andra hotell. Detta faktum gör att en antydan om att icke certifierade hotell på skulle brista i brandsäkerhet är minst sagt ogrundad. Hotellen har ju inte ens haft möjlighet att bli certifierade!

- Brandskyddsföreningen beklagar om vårt pressmeddelande gett upphov till feltolkningar. Vi ville i positiv anda lyfta fram och visa på den här möjligheten att brand certifiera sitt hotell. Det kan vara en konkurrensfördel för hotellen att enkelt och tydligt kunna visa på hög kvalitet. Certifierade hotell finns över hela Sverige och vi hoppas att efterfrågan från kunder ska öka, säger Anna Karin Källén, kommunikationschef på Brandskyddsföreningen.

 Brandskyddsföreningen, har varit i kontakt med media för att klarlägga de påståenden i pressmeddelandet som kan tolkas som att endast certifierade hotell arbetar aktivt med brandskydd.