Granskning rörande hållbart arbetsliv

Publicerad 3 okt 2017
Dela:
Arbetsmiljöverket genomför nu en stor granskning av framförallt ungas arbetsmiljö. En av de branscher Arbetsmiljöverket valt att fokusera på är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Arbetsmiljöverket kommer särskilt det systematiska arbetsmiljöarbetet att granskas. Vi vill därför informera om vilka rättigheter respektive skyldigheter arbetsgivaren har.


Hur går en inspektion av Arbetsmiljöverket till?
 

Oftast får du som arbetsgivare veta att Arbetsmiljöverkets inspektörer tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också information om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Arbetsmiljöverkets inspektörer har dock även rätt att komma oanmälda och du är då skyldig att ta emot dem.

Vanligen vill Arbetsmiljöverkets inspektörer titta på de dokument som arbetsgivaren ska ha i sitt arbetsmiljöarbete och göra en rundvandring på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste exempelvis kunna:

  • visa dokument som visar att riskbedömning av verksamheten sker löpande,
  • att det finns en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som ska vidtas för att minimera eller eliminera risker för ohälsa och olycksfall i sin verksamhet.
  • För företag med tio eller fler anställda ska det finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy.

På samma sätt som inspektörerna har rätt till tillträde till era lokaler har de även rätt att få ta del av de handlingar som är relevanta för inspektionen.

Om Arbetsmiljöverket hittar arbetsmiljöbrister får arbetsgivaren också en skrivelse efter inspektionen. I skrivelsen beskrivs bristerna och vilka regler som gäller samt tidpunkt för när arbetsgivaren senast ska ha åtgärdat bristerna. Skrivelsen innehåller normalt också information som kan hjälpa arbetsgivaren att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.

Vid ytterligare frågor kring detta, vänligen kontakta vår telefonrådgivning på telefonnummer: 08-762 74 10.

Länk till kampanjen >