Höjda restaurangpriser beror på höjda arbetsgivaravgifter

Publicerad 23 aug 2016
Dela:
Under sommaren 2016 höjdes priserna på mat på restaurang mer än det har gjort på tio år. En enkät bland Visitas medlemmar visar att den viktigaste anledningen är de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.

– Efter att arbetsgivaravgifterna höjdes fullt ut den 1 juni ser vi början på konsekvenserna. I en näring där marginalerna är så låga som i besöksnäringen finns det inga utrymmen att ta av. Då måste priserna höjas, säger Eva Östling.

De senaste tio åren har besöksnäringen stått för en femtedel av alla nya jobb i Sverige. En rapport som Visita släppte i juli månad visar att det till stor del beror på reformerna om sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt moms på mat på restaurang som genomfördes 2007-2009.

– Vi känner en stor oro för att det ska innebära att våra medlemmar måste dra ner på sin personal, säger Visitas vd Eva Östling.

Historiskt hög prisutveckling 
Prisutvecklingen mellan maj och juli 2016 är dubbelt så hög som genomsnittet för samma period de senaste tio åren.

– Det är alltså en historiskt hög prisökningstakt och det är arbetsgivaravgifterna som är den enskilt viktigaste orsaken enligt vår medlemsundersökning, berättar Eva Östling.

Medlemsenkät 
57 procent av de som svarade på den medlemsenkät som Visita genomförde under vecka 33 säger att de höjde priserna i juni eller juli jämfört med i maj. Av dem säger 79 procent att de höjda arbetsgivaravgifterna var en mycket viktig orsak. Som andra viktigaste orsak kom höjda löner till anställda, där 52 procent svarade att det var en mycket viktig orsak.

Politiska förslag hotar jobben 
Utöver arbetsgivaravgifterna finns nu regeringsförslag om sjukskatt, flygskatt, slopade representationsavdrag och höjd alkoholskatt.

– Allt detta drabbar våra medlemmar och därmed drabbar det jobben. Det är viktigt att politiska beslut alltid främjar jobbskapandet, men nu ser vi fler och fler tendenser till det motsatta, avslutar Eva Östling.

Ladda hem rapporten