HRF:s varsel hot mot svensk ekonomi

Publicerad 5 apr 2017
Dela:
Idag har Hotell- och restaurangfacket varslat om stridsåtgärder mot Visitas medlemsföretag. Visita anser att grunden till stridsåtgärderna är ett direkt hot mot den svenska modellen, mot jobb och integration och därmed mot svensk ekonomi.

– I två decennier har vi haft en ordning på svensk arbetsmarknad som har gett en stabilitet i svensk ekonomi och skapat reallöneökningar. HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen, säger Visitas vd Eva Östling.

– HRF:s varsel är helt enkelt oseriöst. De leker med svensk arbetsmarknad, fortsätter Eva Östling.

Visita har gått HRF till mötes

– Vi har gått HRF till mötes. Inte minst gäller det omställningstid vid minskad sysselsättningsgrad, det vill säga vid det som facket kallar för hyvling, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering.
– Att HRF vill sätta den svenska modellen ur spel är illavarslande. Ett stort ansvar faller på HRF:s axlar, fortsätter Antje Dedering.

Oansvarigt

– Vi står inför stora samhällsutmaningar där vi som parter har ett ansvar att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling på svensk arbetsmarknad och i samhället i stort, säger Eva Östling.

Besöksnäringen är en jobb- och integrationsmotor. Många får sitt första jobb i besöksnäringen, en tredjedel av de sysselsatta i näringen är unga under 25 år och en dryg tredjedel är utlandsfödda.

– I det läge som Sverige befinner sig i nu är det oansvarigt att agera som HRF gör. De riskerar jobb och integration, säger Eva Östling.

Hot mot jobben

– Flertalet av våra medlemmar har mycket små marginaler. En strejk är ett direkt hot mot deras verksamhet och därmed ett direkt hot mot de jobb som är så viktiga för såväl HRF:s medlemmar som för hela samhällsekonomin, säger Eva Östling.

– Nu går vi in i medling. Vår förhoppning är så klart att komma i mål innan en eventuell strejk bryter ut, avslutar Antje Dedering.